تزریق چربی

برای تزریق چربی به نواحی مختلف از جمله صورت و واژن ابتدا چربی از قسمت های دیگر بدن فرد مانند شکم , پهلو ها و ران استخراج شده و پس از آماده سازی به ناحیه مورد نظر تزریق می گردد.

بافت چربی تزریق شده برای ماندگاری در ناحیه مورد نظر نیاز به خونرسانی و ایجاد شبکه های مویرگی دارد.

حدود 50 درصد چربی تزریق شده پس از گذشت مدت زمان کوتاهی به حالت جدید تمایز پیدا کرده و تا پایان عمر ماندگاری دارد. باقی چربی به مرور تجزیه می شود.

ماندگاری میزان چربی تزریق شده به ناحیه هدف بستگی دارد. به عنوان مثال قسمت اعظم چربی تزریق شده به صورت در جای جدید تثبیت شده و ماندگاری خوبی دارد.

# خدمات قیمت(تومان)
تزریق چربی 3,500,000

به اشتراک گذاری:

دیدگاه

ثبت دیدگاه

برخی از خدمات ما